Het museum

Het museum bevindt zich in een van de mooiste kamers van het laatmiddeleeuwse pand aan het Ravenstraatje 3. De kamer is ingericht zoals een kantoor er in 1845 uitzag, met meubels uit de 19e eeuw.

Een film toont de Dercksen en Henny in hun kantoor ten tijde van de oprichting in 1845, met een voiceover die ons de geschiedenis van Nationale-Nederlanden vertelt, iets dat de beide heren alleen maar konden bevroeden.

De twee portretfoto’s zijn de enige afbeeldingen van Gerrit-Jan Dercksen en Christiaan Henny in de collectie. Het zijn reproducties van geretoucheerde daglicht collodium-zilverdrukken, gemaakt rond 1880.

6448
6447

De Nederlanden van 1845 was in Zutphen in de volgende panden: Raventraatje 3 (kantoor van 1845-1850), Houtmarkt 47 (kantoor van 1850-1861), IJsselkade 16 (kantoor van 1861-1879), IJsselkade 3 (bijkantoor van 1879-1939) en Nieuwstad 35 (bijkantoor van 1939-1970).

Een serie interieurfoto’s van de IJsselkade 3 is gemaakt in 1893 door de plaatselijke fotograaf Reesinck. Te zien zijn de afdelingen Boekhouding, Buitenland, Herverzekering  en Polis en directeur Carel Henny (zoon van Christiaan Henny).

5319_1_Henny
brandkashenny
/