De geschiedenis

In 1845 startten Gerrit-Jan Dercksen en Christiaan Henny de brandverzekeringsmaatschappij ‘De Nederlanden van 1845’ in het woonhuis van Dercksen. In 1861 verhuisde men naar de Houtmarkt, het woonhuis van Henny. Langzaam groeide het aantal medewerkers, er was een buitendienst, met agenten en inspecteurs, en een binnendienst voor de administratie. Rond 1890 werkten er circa vijftig mensen.

5319-34-2
7089-01

Dercksen en Henny waren nauw betrokken met het wel en wee van de stad. Zo was Henny actief in de plaatselijke politiek en betrokken bij diverse ondernemingen in Zutphen. Brandpreventie was voor De Nederlanden van groot belang, in 1873 werden twee brandspuiten aan de gemeente Zutphen geschonken. Ook werd het initiatief genomen voor een vrijwillige brandweer, waar het eigen personeel deel van uitmaakte.

In 1897 werd het hoofdkantoor verplaatst naar het mondaine Den Haag. De Nederlanden bleef in Zutphen als bijkantoor bestaan tot 1939, met panden aan de Houtmarkt, de IJsselkade en de Nieuwstad.

Kijk voor meer over de geschiedenis van De Nederlanden van 1845 en Nationale-Nederlanden op www.nn.nl/onzegeschiedenis

/